Kết nối các dược sĩ

Nếu bạn đang công tác trong ngành dược, đây sẽ là nền tảng công nghệ xã hội mới thú vị cho bạn!SwipeRx là một nền tảng trực tuyến giúp kết nối bất kỳ ai…

Bụi bẩn, hãy biến đi!

Bụi được tạo ra từ tất cả các thành phần. Từ tế bào da chết, phấn hoa, sợi từ quần áo và bụi bẩn từ môi trường.Thấy bụi trong nhà thì không vui chút nào và…